2021-2022 IKASTURTERAKO COVID-19 PROTOKOLOARI BURUZKO INFORMAZIOA IKASLEEI ETA FAMILIEI

 

OINARRIZKO PRINTZIPIOAK:

 1. Harremanak mugatzea.
 2. Prebentzio pertsonaleko neurriak.
 3. Antolaketa neurriak.
 4. Garbiketa eta aireztapena.
 5. Kasuen kudeaketa.
 6. Ikastetxea antolatzeko beste neurri batzuk.

- MASKARA:

 • Derrigorrezko erabilera 6 urtetik gorako ikasle eta langile guztientzat, nahiz eta pertsonen arteko gutxieneko distantzia mantendu.
 • Espazio guztietan eta une oro.
 • Ikasleak: gutxienez higiene-motako maskara homologatua.
 • Irakasleak: dagokion prebentzio-zerbitzuak adierazitakoa.
 • Eskola-garraioa: derrigorrezkoa 6 urtetik gorakoentzat, eta gomendagarria ere adin horretatik beherakoentzat. Ezin da ibilbide osoan kendu; beraz, debekatuta dago autobusean jatea edota edatea.
 • Mugimendu- edo kantu-jardueretan ere nahitaez erabili behar da.
 • Bazkaria jateko unean bertan erretiratu daiteke (eta berehala jarri berriro), pertsonen arteko distantzia errespetatuz eta, ahal bada, aire zabalean.
 • Salbuespena: ziurtagiri mediko ofiziala (Osakidetza) duten 6 urtetik gorako ikasleak. Gainerako neurriak areagotuko dira (distantzia eta higienea), eta ezingo du gainerako taldekideekin elkarreragin.

- PERTSONEN ARTEKO DISTANTZIA ETA ELKARRERAGIKETAK:

 • Oro har, 1,5 metro helduen artean, bai eta ikasleen artean ikasgelatik kanpo, betiere maskara erabiliz.
 • Ikasgela barruan: burbuila edo bizikidetza egonkorreko taldeak (ikasle kopuru mugatua eta haien tutorea, jardueren estankotasuna bermatuz, beste talde batzuekiko elkarrekintza saihestuz eta kontaktuen nahiz pertsona-eragileen kopurua ahalik eta gehien gutxituz).
 • Haur Hezkuntza: burbuila-taldeak, beste taldeekin kontakturik izan gabe, jarduera guztien estankotasuna. Horien barruan, kideen arteko sozializaziorako gutxieneko distantzia ahal da malgutu.
 • Lehen Hezkuntza: bizikidetza-talde egonkorra, distantziarik gabeko (baina betiere gomendagarria) 4-5eko azpitaldeak, 1,5 metroko distantzia gainerako azpitaldeekin, jardueren estankotasuna eta beste taldeekiko kontakturik gabe.
 • DBHko 1. eta 2. mailak: ikasgelako 3-4ko multzokatzeak 1,5 metroko distantziarekin azpitaldeen artean, hiruhileko bakoitzeko talde egonkorrak, ahal dela hautazkoak partekatzen badituzte.
 • DBHko 3. eta 4. mailak, Batxilergoa eta Lanbide Heziketa: gutxienez 1,5 metroko distantzia pertsona eta taldeen artean.
 • Zentroko espazio komunetan ez elkartzea, ezta talde-nahasketa dakarten jarduera masiborik ere pertsonen arteko gutxieneko distantzia 1,5 metrokoa izatea bermatu ezin bada.
 • Bestelako higiene-neurriak: eskuak maiz garbitzea (ura eta xaboiarekin hobe), sudurra, begiak eta ahoa ez ukitzea, eztula edota  doministiku egitean maskara ez kentzea (eta besoarekin estali ahoa eta sudurra), erabilera bakarreko mukizapiak erabiltzea (poltsadun paperontzi estali batera bota).

- SARRERAK ETA IRTEERAK:

 • Aglomerazioak saihesteko antolamendu-neurriak.
 • Ez da derrigorrezkoa tenperatura hartzea, baina gomendatzen da etxean egitea ikastetxera joan aurretik.
 • Ezin izango da zentrora sukarra duen edo COVID-19rekin bateragarriak diren sintomak dituen inor sartu. Are gutxiago diagnostiko positiboagatik isolatuta edo kontaktu estuagatik etxeko berrogeialdian daudenak.

- JARDUERA OSAGARRIAK, ESKOLAZ KANPOKOAK ETA KIROL-JARDUERAK:

 • Prebentzio- eta higiene-neurri guztiak bete beharko dituzte, eta berariazko Kontingentzia Plana izan beharko dute antolatzaileek.
 • Kirol-jarduera antolatzen duen erakundea da bere prebentzio-planaren erantzulea.
 • Lehentasunez aire zabalean.
 • Gaua etxetik kanpo ematea: establezimenduaren berezko protokoloaren arabera.

- GARBIKETA, DESINFEKZIOA ETA AIREZTAPENA:

 • Gutxienez egunean behin garbitzea. Elementu komunak eta sentikorrak maizago, erabileraren arabera.
 • Erabilera partekatuko ordenagailuak, erabiltzaile bakoitzak amaitzen duenean (teklatua, sagua eta pantaila).
 • Jantokia eta beste espazio komun batzuk: txanda bakoitza amaitzean.
 • Oro har, espazio guztien garbiketa eta aireztapena indartzea.
 • Paperontziak garbitzea eta material sentikorrak hondatzeko protokoloa.

- KASUEN KUDEAKETA:

 • Talde, gela, tailer, laborategi, autobus, jangela eta eskolaz kanpoko jarduera bakoitzeko parte-hartzaileen zerrenda eguneratuak, ikasle bakoitzaren kokapena barne. Kontaktuak azkar arakatzeko.
 • Familiak: kontakturako telefonoak eta helbide elektronikoak eguneratuta beti.
 • Ez da inor joango Ikastetxera sukarra ala COVID-19rekin bateragarriak diren sintomak baditu, diagnostikoagatik isolamenduan edota kontaktuagatik berrogeialdian badago.
 • Ikastetxeko COVID-19 arduraduna eta isolamendu-gela. FFP2 maskara.
 • Familiek berehala emango diote ikastetxeari edozein gorabeheraren berri.
 • Ikastetxean kasuak agertzekotan, Osakidetzak adierazi bezala jokatuko da beti.

- PRESTAKUNTZA-SAIOAK IKASLEEKIN:

 • Edozein erlaxamendu saihesteko prebentzio-neurriei eta jokabide-arauei buruz. Ikasleen adinari egokituak.

- ARDURADUNAK:

 • Kasuen kudeaketa ikastetxeko zuzendaritzak koordinatuko du, COVID arduradunarekin eta dagokion ESI-ko erreferentziazko pertsonarekin batera, eta horiek, Osasun Publikoarekin koordinatuta, jarraitu beharreko jarraibideak adieraziko dituzte.